Posted by on 10.4.2018

Každé dítě je jiné. Některé reaguje agresí ihned, když se mu něco nelíbí, jiné musí zažít něco důrazného, než agresi použije. Velmi záleží na povaze jedince. Nemalou úlohu v tom ale hraje i postoj rodičů. Agresivitu můžeme tlumit a převádět na společensky přijatelné chování. Jsou ale i situace, kdy můžeme i nevědomky agresivitu dítěte provokovat a podporovat. Děti se totiž rády opičí a odkoukávají od rodičů, kamarádů, sourozenců a dalších členů rodiny vše, co vidí. Často tedy i negativní chování vidí rodiče u svých dětí, jako by se viděli v zrcadle. Proto první radou, jak vychovat neagresivní dítě je, abychom si hlídali své vlastní projevy.
dlouhovlasý kluk
Co podporuje agresi dětí?
a/  agresivní vrstevníci
Dítě potřebuje vědět, co může dělat v situaci, kdy bude nucené čelit agresivnímu kamarádovi. Nejlepší je, aby dítě ustoupilo. Je to často složité a málokteré dítě v tomhle bude s námi zajedno. Je ale na místě, aby časem pochopilo, že agrese fyzická nic nevyřeší a naopak, provokuje další agresi. Proto je třeba očekávat, že párkrát přijde dítě domů zbité nebo v potrhaných šatech, než se nám podaří vštípit mu určité postoje.

b/ nízký věk
Čím je dítě mladší, tím častěji se brání fyzickou agresí. Je zde pak agrese jako metoda první volby jako řešení jakékoliv neshody, často i neshody s rodiči. Napřahování na maminku, která kárá či trestá, kopání či jiné projevy vidíme u dětí kolem 3 roku věku velmi často. Můžeme říci, že v tomto věku je takové chování shodné se zralostí mozku daného jedince. Není ale možné toto chování podporovat a v dítěti fixovat. Čím dříve začneme s výchovou proti agresi, tím lépe.
holčičí pěst
Jak tedy vychovávat proti agresi?
1/ Nezasahujte, pokud nehrozí zranění
2/ Pokud je to nutné, rozdělte nenásilně oba protivníky odvedením jejich pozornosti
3/ Trénovat použití slovní obrany oproti fyzické
4/ Reagujte klidně, nekřičte ani netrestejte.
5/ Zkuste s dítětem s ohledem na jeho věk situaci rozebrat a poukázat na negativa, která s fyzické agrese vyplynou
6/ Oceňujte pochvalou každé chování, kdy se dítě vyhnulo agresi

Posted in: Děti